Een nieuwe privacywet: de AVG!

Tegenwoordig hechten steeds meer mensen waarde aan privacy. Het is natuurlijk niet wenselijk dat allerlei (privacygevoelige) persoonsgegevens op straat komen te liggen. Hoe zit het dan eigenlijk met de privacywetgeving in Nederland?

Afgelopen maand heeft onze medewerkster Marlinde Hoek een column geschreven voor de weekkrant Hallo…Almelo! In deze column laat Marlinde u kennismaken met de nieuwe Europese privacywetgeving. Heeft u de column niet kunnen lezen en bent u hier toch nieuwsgierig naar? Klik dan gauw op onderstaande link om de column te openen. Wij wensen u alvast veel leesplezier toe!

Column april 2018 – Marlinde

Stichting Wetswinkel Twente probeert te escapen!

Wij als bestuur van Stichting Wetswinkel Twente vinden het erg belangrijk om de onderlinge banden van medewerkers te versterken door allerlei activiteiten te organiseren. Op deze manier wordt er een gezellige sfeer gecreëerd, hetgeen erg bevorderlijk is voor de onderlinge samenwerking. De afgelopen maanden hebben wij zowel formele als informele activiteiten georganiseerd. De inhoud van deze activiteiten hebben wij voor u samengevat in onze nieuwsbrief. Door op onderstaande link te klikken, opent u onze nieuwsbrief en kunt u lezen wat wij dit jaar nog op de planning hebben staan. Wij wensen u alvast veel leesplezier toe!

Nieuwsbrief April 2018 (Nr. 3)

Heeft u een woning met ‘verborgen’ gebreken gekocht? Lees dan gauw verder!

Heeft u onlangs een woning gekocht met ‘verborgen’ gebreken, waarvan u niet op de hoogte was ten tijde van het sluiten van de koopovereenkomst? Wilt u weten wat uw rechten en plichten zijn in een dergelijk geval?

Afgelopen maand heeft onze medewerkster Anne-Sophie Koers een column geschreven voor de weekkrant Hallo…Almelo! In deze column kunt u lezen wat uw rechten en plichten zijn bij verborgen gebreken die u ontdekt in uw woning. Heeft u de column niet kunnen lezen en bent u hier toch nieuwsgierig naar? Klik dan gauw op onderstaande link om de column te openen. Wij wensen u alvast veel leesplezier toe!

Column maart 2018 – Anne-Sophie

Wat is de relatie tussen belastingaangifte en beschermingsbewind?

De periode van belastingaangifte is weer begonnen! Er zijn echter genoeg mensen die niet in staat zijn om hun vermogensrechtelijke belangen zelfstandig te behartigen. In dat geval kan beschermingsbewind uitkomst bieden.

Klinkt bovenstaande u bekend in de oren of wilt u weten wat beschermingsbewind inhoudt? Klik dan gauw op onderstaande link om de blog te openen die geschreven is door één van onze samenwerkingen: Beschermingsbewind Oost Nederland. Wij wensen u alvast veel leesplezier toe!

Beschermingsbewind Oost Nederland

Stichting Wetswinkel Twente opnieuw in de krant!

Onlangs is Stichting Wetswinkel Twente verschenen in de huis-aan-huiskrant Oldenzaal, de Glimlach van Twente. Deze weekkrant wordt iedere woensdag netjes door zo’n 16.000 brievenbussen geduwd in Oldenzaal en De Lutte.

Heeft u ons artikel niet kunnen lezen en bent u daar toch nieuwsgierig naar? Klik dan op onderstaande link om het artikel te openen. Wij wensen u alvast veel leesplezier toe!

Oldenzaal, de Glimlach van Twente

Stichting Wetswinkel Twente in het jaar 2018!

We zijn alweer halverwege maart, hopelijk beginnen al uw voornemens één voor één uit te komen! Als Stichting Wetswinkel Twente hopen wij u nog lange jaren te kunnen voorzien van gratis juridisch advies en wensen u de komende jaren veel geluk en gezondheid toe!

Wij vinden het erg belangrijk dat u op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen binnen Stichting Wetswinkel Twente. Om deze reden willen wij graag onze nieuwsbrief met u delen. Door op onderstaande link te klikken, opent u onze nieuwsbrief en kunt u lezen wat wij dit jaar (onder andere) op de planning hebben staan. Wij wensen u alvast veel leesplezier toe!

Nieuwsbrief Januari 2018 (Nr. 2)

Heeft u een brief ontvangen van een incassobureau? Lees dan gauw verder!

Heeft u onlangs een brief ontvangen van een deurwaarderskantoor of een incassobureau? Staat er in de brief dat u een schuld heeft openstaan? Wilt u hierover meer te weten komen? Afgelopen maand heeft onze medewerkster Eline Wissink een column geschreven voor de weekkrant Hallo…Almelo! Klik gauw op onderstaande link om de column te openen. Wij wensen u alvast veel leesplezier toe!

Column februari 2018 – Eline

Stichting Wetswinkel Twente in Brinkpraat!

Stichting Wetswinkel Twente is onlangs verschenen in Brinkpraat! Brinkpraat is de wijkkrant van Wesselerbrink. De krant wordt uitgegeven door Wijkraad Wesselerbrink en verschijnt vier keer per jaar, in januari, april, juli en oktober, in een oplage van 8.000 exemplaren. Brinkpraat wordt huis en huis verspreid – behalve bij huizen met een NEE-NEE sticker op de brievenbus. Bovendien ligt de krant bij Bruinewoud, Bruna, Jumbo, Bibliotheek Zuid en het Gezondheidscentrum.

Heeft u ons artikel niet kunnen lezen en bent u daar toch nieuwsgierig naar? Klik dan op onderstaande link om het artikel te openen. Wij wensen u alvast veel leesplezier toe!

Brinkpraat – januari 2018

 

 

Heeft u het voornemen om met elkaar in het huwelijk te treden?

Met ingang van 1 januari 2018 is de wet- en regelgeving op het gebied van het huwelijk gewijzigd. Na ruim 180 jaar een algehele gemeenschap van goederen als basisstelsel te hebben gehad, is nu de beperkte gemeenschap van goederen het hoofdstelsel geworden in Nederland.

Afgelopen maand heeft onze medewerkster Laura Kappert een column geschreven voor de weekkrant Hallo…Almelo! Deze column gaat over de beperkte gemeenschap van goederen. Wilt u meer te weten komen over deze belangrijke wetswijziging? Klik dan gauw op onderstaande link om de column te openen. Wij wensen u alvast veel leesplezier toe!

Column januari 2018 – Laura

Ontvangt u een bijstandsuitkering? Lees dan gauw verder!

Het komt wel eens voor dat de gemeente wegens allerlei redenen besluit om een bijstandsuitkering te korten. Wij kunnen ons voorstellen dat dit ontzettend vervelend is voor iemand die de bijstandsuitkering hard nodig heeft. Stel dat uw bijstandsuitkering wordt gekort, wat zijn dan de mogelijkheden voor u? Wanneer mag de gemeente eigenlijk een bijstandsuitkering gaan korten?

Klinkt bovenstaande u bekend in de oren of wilt u hierover meer te weten komen? Klik dan gauw op onderstaande link om de blog te openen die geschreven is door één van onze samenwerkingen: VDG advocatuur. Wij wensen u alvast veel leesplezier toe!

VDG advocatuur