Column december: KOR

De nieuwe kleineondernemersregeling (KOR) van de Belastingdienst komt eraan. De nieuwe KOR kan een oplossing zijn voor kleine ondernemers. Bent u een kleine ondernemer? Dan is deze informatie wellicht interessant voor u. 

Wat is de KOR? 

De huidige KOR verandert vanaf 1 januari 2020. Kleine ondernemers kunnen dan kiezen voor een vrijstelling voor de omzetbelasting (btw). De nieuwe KOR levert ondernemers minder administratie op. U kunt in aanmerking komen voor de regeling als u in Nederland bent gevestigd, of wanneer u hier een vaste inrichting hebt. Daarnaast mag u niet meer dan €20.000,- omzet in een kalenderjaar hebben. 

Wilt u zich aanmelden voor de nieuwe KOR, dan dient u dit voor 20 november 2019 te doen. Dit kunt u doen door het aanmeldingsformulier, die op de website van de Belastingdienst staat, in te vullen, te ondertekenen en het op te sturen naar de Belastingdienst. 

Wat zijn de verschillen tussen de huidige KOR en de nieuwe KOR? 

  • Tijdens de huidige KOR trekt u de btw die u zelf heeft betaald af van de btw die u hebt gerekend aan uw klanten. Wanneer het bedrag dat overblijft minder dan €1.883,- is, hoeft u maar een gedeelte of zelfs helemaal geen btw te betalen. Ook kunt u een ontheffing van de administratieve verplichtingen krijgen. Bij de nieuwe KOR vervalt de korting op de btw. U kunt vanaf 2020 dat bedrag niet meer terugvragen en de ontheffing van de administratieve verplichtingen vervalt. De nieuwe KOR is een vrijstelling voor de btw. 
  • Tevens kunnen tot 1 januari 2020 alleen natuurlijke personen of samenwerkingsverbanden van natuurlijke personen meedoen. Vanaf 1 januari 2020 kunnen ook rechtspersonen, zoals: stichtingen, verenigingen en Bv’s, gebruik maken van de nieuwe KOR. 
  • Daarnaast wordt tijdens de huidige KOR gekeken naar het bedrag dat u aan btw betaalt. Bij de nieuwe KOR wordt er gekeken naar de hoogte van de omzet. Die mag niet hoger zijn dan €20.000,-. 
  • Momenteel doet u nog btw-aangifte en stuurt u btw-facturen maar vanaf 2020 niet meer. 
  • Tot slot rekent u vanaf 2020 geen btw meer aan uw klanten en trekt u de btw die u betaalt ook niet meer af. 

Heeft u uitsluitend vrijgestelde prestaties en doet u daarom geen btw-aangifte? Dan is de nieuwe KOR niet voor u bedoeld en dan hoeft u zich niet aan te melden. Heeft u in 2019 al ontheffing van uw administratieve verplichtingen op basis van de huidige kleineondernemersregeling en is dat de reden waarom u geen btw-aangifte doet? Dan maakt u per 1 januari 2020 automatisch gebruik van de nieuwe KOR.  

Heeft u een vraag over de nieuwe kleineondernemersregeling of heeft u een andere vraag? Dan bent u van harte welkom tijdens de spreekuren van Stichting Wetswinkel Twente. Uiteraard kunt u ook voor andere juridische vragen terecht op onze inloopspreekuren. Iedere donderdagavond van 19:45 – 21:00 uur zijn wij voor u aanwezig in het Wijkcentrum “De Schöppe” aan de Clematisstraat 2, 7601 EJ te Almelo. Wilt u meer weten over Stichting Wetswinkel Twente? Neem dan een kijkje op onze website: www.wetswinkeltwente.nl

Kyra van Haarst 

Medewerkster Stichting Wetswinkel Twente 
 

Vacature: wij zoeken nieuwe medewerkers!

Voor onze locaties in Enschede en Almelo zoeken wij nieuwe medewerkers!

Wil jij je opgedane kennis graag toepassen in de praktijk en tegelijkertijd jouw steentje bijdragen aan de maatschappij? Vind jij het leuk om mensen te helpen hun juridische vraagstukken op te lossen en deel uit te maken van een gezellig en gemotiveerd team?

Solliciteer dan snel door je motivatie + CV te sturen naar info@wetswinkeltwente.nl en wie weet maak jij straks deel uit van ons team! Ook voor vragen naar aanleiding van deze vacature kun je gerust contact met ons opnemen.

Nieuwe samenwerking: RDZ Bewind

Vol trots presenteren wij u onze nieuwe samenwerking: RDZ Bewind!

RDZ Bewind biedt bescherming en zekerheid aan mensen die zelf (niet langer) in staat zijn hun financiële belangen te behartigen. RDZ heeft een no-nonsens aanpak en gaat ‘Recht Door Zee’ om de belangen van u of uw naaste te behartigen.

Wilt u meer weten over Recht Door Zee Bewindvoering? Neem dan een kijkje op https://rdz-bewind.nl/.

Wij zien uit naar een prettige samenwerking!

Belangrijke beleidswijzigingen inzake de Wmo bij de gemeente Enschede

Op zeer korte termijn gaat de gemeenteraad van Enschede een besluit nemen over beleidsverandering inzake de Wmo. Met name op het gebied van huishoudelijke hulp zal het aantal uren dat de hulpbehoevenden (vaak ouderen en/of chronisch zieken) tot nu toe hebben, naar verwachting drastisch verminderen met mogelijk 30%. Veel mensen zullen op korte termijn geherïndiceerd worden.

Voor mensen met een minimuminkomen hebben wij een samenwerking die u, als cliënt, gratis kan bijstaan. Het enige wat hiervoor is vereist, is dat de cliënt een telefonische doorverwijzing vraagt. Wij helpen u in deze procedure. Alle advocaatkosten zullen worden vergoed via de bijzondere bijstand, deze worden dus door de gemeente betaald. Dit houdt in dat onze advocaat niet alleen een bezwaarschrift voor u indient, maar ook mee kan gaan naar de (hoor)zitting. Voor mensen met een inkomen boven het minimuminkomen biedt de advocaat een gereduceerd tarief.

LET OP: onze advocaat kan alleen iets voor u, als cliënt, betekenen indien u een besluit van de gemeente heeft ontvangen waartegen bezwaar kan worden ingediend of (hoger) beroep kan worden ingesteld!

Stichting Wetswinkel Twente in de Tubantia!

Heeft u ons artikel in de Tubantia al voorbij zien komen? Wij hebben ontzettend leuke reacties ontvangen en hopen dit werk nog lang te kunnen voortzetten. Het is dankbaar werk!

Deze week kunt u aanstaande donderdag van 19:45 tot 21:00 uur weer terecht op onze locatie in Almelo en Enschede. Graag zien wij u op een van onze spreekuren!

Hierbij de link naar het artikel: https://www.tubantia.nl/enschede/veel-behoefte-aan-gratis-rechtshulp-in-twente-meeste-zaken-zijn-erg-emotioneel~ac733890/

Uw positie als erfgenaam met betrekking tot een nalatenschap

Vroeg of laat krijgt iedereen helaas te maken met een sterfgeval van een dierbare. Doorgaans is hierbij sprake van een ingewikkelde procedure omtrent de nalatenschap van die persoon.

Korte tijd terug heeft onze medewerker Kim Menkveld een column geschreven voor de weekkrant Hallo…Almelo! Deze column staat in het teken van de positie van erfgenamen. Heeft u de column niet kunnen lezen en bent u hier toch nieuwsgierig naar? Klik dan gauw op onderstaande link om de column te openen. Wij wensen u alvast veel leesplezier toe!

Column juni 2018 – Kim

 

Het Wob-verzoek, inzage in de beslissingneming van uw gemeente

Het kan goed voorkomen dat uw gemeente een besluit neemt waaraan u last en hinder ondervindt. U kunt binnen de kaders van ons rechtssysteem bezwaar maken tegen besluiten van de gemeente. Om een degelijk bezwaarschrift te formuleren kan het echter zijn dat u meer informatie omtrent de beslissingneming van de gemeente nodig heeft. In dat geval kan een Wob-verzoek goed van pas komen.

Afgelopen maand heeft onze medewerker Sam Davids een column geschreven voor de weekkrant Hallo…Almelo! Deze column staat in het teken van het Wob-verzoek. Heeft u de column niet kunnen lezen en bent u hier toch nieuwsgierig naar? Klik dan gauw op onderstaande link om de column te openen. Wij wensen u alvast veel leesplezier toe!

Column augustus – Sam

Het bestuur van Stichting Wetswinkel Twente neemt afscheid!

Aan alles komt helaas een eind, zo ook aan ons bestuursjaar. Op 1 augustus 2018 vindt er een bestuurswissel plaats waarbij wij het stokje zullen doorgeven aan nieuwe bestuursleden. Het afgelopen jaar hebben wij veel gedaan om Stichting Wetswinkel Twente naar een hoger niveau te tillen. Zonder de financiële steun van onze samenwerkingen en cliënten, zouden wij niet kunnen voortbestaan. Langs deze weg willen wij u dan ook hartelijk bedanken voor de fijne samenwerking het afgelopen jaar! Als blijk van waardering hebben wij ons bestuursjaar samengevat in onze nieuwsbrief.

Bent u nieuwsgierig naar alles wat wij het afgelopen jaar hebben gedaan? Door op onderstaande link te klikken, opent u onze laatste nieuwsbrief. Wij wensen u alvast veel leesplezier toe en hopen elkaar in de toekomst nog eens tegen te komen!

Nieuwsbrief Juli 2018 (Nr. 4)

Mehmet, Özge, Karlijn en Loes – Bestuur 2017-2018 

 

Stichting Wetswinkel Twente bereikt alle kranten in Twente!

Stichting Wetswinkel Twente is voortdurend bezig met het vergroten van haar naamsbekendheid om zo het recht toegankelijk te kunnen maken voor iedereen. Onlangs is Mehmet Dakin, de voorzitter van Stichting Wetswinkel Twente, geïnterviewd door Huis aan Huis Enschede over de werkwijze van de stichting. De kranten van Huis aan Huis Enschede worden bezorgd door heel Twente! Hierbij kan onder andere worden gedacht aan Hengelo, Oldenzaal, Enschede, Losser en Haaksbergen.

Heeft u het krantenartikel niet kunnen lezen en bent u hier toch nieuwsgierig naar? Klik dan gauw op onderstaande afbeelding om het krantenartikel te openen. Wij wensen u alvast veel leesplezier toe!

 

Wat is bewindvoering en wie kan worden benoemd tot bewindvoerder?

Als iemand wegens omstandigheden niet goed voor zijn eigen financiën kan zorgen, kan de kantonrechter op verzoek een beschermingsmaatregel nemen. Bewindvoering is een voorbeeld van een beschermingsmaatregel. Wilt u meer te weten komen over bewindvoering en wie benoemd kan worden tot bewindvoerder? Lees dan gauw verder!

Afgelopen maand heeft onze medewerker Jasper Bouwman een column geschreven voor de weekkrant Hallo…Almelo! Deze column staat in het teken van bewindvoering. Heeft u de column niet kunnen lezen en bent u hier toch nieuwsgierig naar? Klik dan gauw op onderstaande link om de column te openen. Wij wensen u alvast veel leesplezier toe!

Column mei 2018 – Jasper